info@sevenweb.sk

O NÁS

Sme IT firma, ktorá pomáha malým firmám, vylepšiť biznis. Tvoríme grafiku, webstránky, e-shopy a online marketing. Záleží nám na tom, aby náš zákazník, bol maximálne spokojný. Spolupráca s našou firmou, je založená, na dlhodobom, vzájomnom vzťahu. Máme dlhoročné skúsenosti, s tvorbou marketingu, pre malé firmy. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

SLUŽBY

Tvorba grafiky

TVORBA GRAFIKY

Tvoríme kreatívnu grafiku, ktorá prezentuje Váš biznis a propaguje firemnú kultúru, prostredníctvom online marketingu. Našou vízou je tvorba propagačnej grafiky pre Váš ekonomický profit s cieľom dosahovať obchodný zisk.
Tvorba webových stránok

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNOK

Vytvárame webové webstránky, ktoré tvoria kompozíciu estetickej grafiky, moderného IT riešenia a implementovaného online marketingu. Našim cieľom je vytvoriť profitujúce riešenie, ktoré bude dosahovať ekonomický zisk.
Tvorba e-shopov

TVORBA E-SHOPOV

Vytvoríme Vám profitujúce riešenie, ktoré bude generovať zisk so zavedením online marketingu. Tvorba e-shopov prináša rozvoj biznisu v medzinárodnom obchode a zároveň znižuje režijné náklady s využitím moderných IT technológií.

PORTFÓLIO

PREČO BY STE SI MALI VYBRAŤ NÁS?

Kreatívne riešenia

Aplikujeme kreativitu pri tvorbe IT riešenia, ktoré vylepší Vás biznis. Tvoríme kreatívny marketing s cieľom dosahovať progresívny, ekonomický profit. Využívame fantáziu pri tvorbe grafického návrhu a implementujme moderné IT technológie pri realizácií IT projektu.

Rýchlosť spracovania

Vaše podnikateľské vízie pretvoríme na realitu. Rýchlo a kvalitne budeme realizovať IT riešenie pre Váš profitujúci biznis. Návrh grafiky, či IT riešenia tvoríme na základe požiadaviek a pokynov zákazníkov a optimalizuje čas pre spracovanie IT projektu.

Flexibilita spolupráce

Pri kooperatívnej spolupráci sa prispôsobujeme časovým podmienkam, našich zákazníkov, ktorí majú záujem o kvalitné, estetické a cenovo, atraktívne riešenie. Sme otvorení novým víziám a každý projekt je pre nás unikátnou a kreatívnou úlohou s cieľom splniť požiadavky klienta o biznis, riešení.

Efektívna komunikácia

So zákazníkom komunikujeme na efektívne úrovní, pričom každá požiadavka tvorí kreatívny projekt s cieľom dosiahnuť efektívny marketing. Našim cieľom je realizovať Váš biznis plán pre úspešné podnikanie, pri implementovaní efektívneho online marketingu.

BIZNIS PLÁN

BIZNIS PLÁN-1 KROK

Najprv je potrebné si vytvoriť biznis plán, na základe ktorého budete realizovať Vaše podnikanie. Podnikateľská analýza vyjadri silné a slabé stránky pre Vaše podnikanie.

ROZHODNUTIE - 2 KROK

Urobte správny krok a založte si podnikanie pre Váš ekonomický profit. Spojením IT riešenia a online marketingu dosiahnete podnikateľský úspech pre generovanie finannčného zisku z úspešného podnikania.

ROZPOČET - 3 KROK

Financie sú dôležitou súčasťou každého podnikania, preto stanovenie rozpočtu je dôležitým prvkom, každého podnikania. Určenie nákladov Vám priniesie výšku nákladov, spojené s podnikaním.

SPRÁVNA FIRMA - 4 KROK

Výber správnej firmy pre propagáciu Vášho podnikania je doležitá pre úspech. Kooperatívna spolupráca pri dosiahnutí vzájomnej spokojnosti je základom pre dosahovanie ekonomického zisku.

KONTAKT

Obchodné meno: Peter Šoltýs

IČO: 46394401

DIČ: 1075690836

Tel: 0902 708 705

E-mail: info@sevenweb.sk

O IT projektoch

Tvorba internetových stránok

Tvorba internetových stránok je pre nás, profesiou, ale aj koníčkom. Našou víziou je vytvoriť pre zákazníka, modernú webstránku, ktorá bude prinášať ekonomický profit. Našim cieľom je ponúknuť pre zákazníka, profesionálne IT riešenie, ktoré bude kompozícia, estetickosti a technickej funkčnosti. Máme dlhoročné skúsenosti, s tvorbou webov, ktoré propagujú produkty a služby, našich zákazníkov. Tvorba internetových stránok je kreatívna vízia, ktorá tvorí perspektívnu budúcnosť, vo forme spokojnosti, klienta a samozrejme, ekonomického profitu. Tvorba internetových stránok je služba, ktorá tvorí skladbu grafiky, programovania a internetového marketingu. Cieľom, každej, firemnej webstránky je ekonomický profit. Online marketing je modernou formou, propagácie, produktov a služieb. Rozvíja internetový marketing a prostredníctvom ekonomických faktorov, znižuje ceny, čo vedie, k rastu dopytu, po produktoch. Kreativita a jednoduchosť designu a reklamy sú hlavnými kľúčmi, úspešného, internetového marketingu. Ku každej webstránke patrí logo, ktoré vystihuje firmu a prezentuje ju na trhu medzi konkurenciou. Tvorba loga by mala vyjadrovať kultúru, firmy a tiež cieľ a činnosť, podnikania. Klient musí byť stotožnený, s logom, ktoré prezentuje jeho, podnikateľský plán. Kombinácia, farieb pôsobí na zákazníka, citovým dojmom, na základe ktorého prejaví záujem, o produkty a služby, spoločnosti. Tvorba internetových stránok je kreatívna práca, ktorá vytvára ekonomickú hodnotu, firmy.

Tvorba internetových stránok Vám prinesie nové príležitosti pre marketingovú propagácie na ekonomický profit a firemný progres. Estetický design, implementovanie online marketingu a kvalitné IT riešenie je prostriedok pre efektívnu propagáciu, produktu alebo služby s úmyslom, oslovenia širokej verejnosti. Tvorba internetových stránok je kreatívny proces, ktorý Vám umožní využiť online marketing pre ekonomický profit a tvorbu efektívneho biznisu, ohľadom získania, nových klientov, prípadne predaja produktov a služieb. Online marketing Vám poskytne ekonomické príležitosti pre vyhľadanie, nových zákazníkov, pretože prinesie Vám inovácie pre Vašu firmu s cieľom, dosiahnuť ekonomický zisk. Úmyslom, marketingovej stratégie je vysoká návratnosť, investície do propagácie, produktov a služieb vo forme zisk a samozrejme zveľadenie, firemnej kultúry v marketingovom prostredí. Našim cieľom je vzájomné zveľadenie, ekonomického profitu a firemného progresu. V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom a my Vám splníme Vaše želanie.

Tvorba www stránok

Tvorba www stránok je kreatívna práca, ktorá prináša marketingovú príležitosť. Web riešenie vytvárame pre propagáciu, firemných produktov a služieb, s cieľom dosiahnuť, ekonomický profit. Zákazník má záujem, o vytvorenie webstránky, hlavne pre dosiahnutie, zisku z predaja, produktov a služieb. Dobrá spolupráca je základom pre dlhodobý vzťah medzi klientom a našou firmou. Tvorba www stránok je pre nás zamestnaním, ale aj hobby, ktoré rozvíjame, vo vlastnom, voľnom čase. Tvorba www stránok je našou profesiou, ale aj hobby, v ktorom sa zdokonaľujeme, vo voľnom čase. Design a IT technológie rýchlo napredujú a rozvíjajú obchod a kooperujú, s pridruženým odvetvím. Pri tvorbe webstránky zosúlaďujeme estetiku, optimalizáciu, zobrazenia, technickú funkčnosť a online marketing. Kvalitný a profesionálny web by mal vyjadrovať harmóniu, zložiek, ktoré tvoria základ, pre úspešný projekt. Našim cieľom je položiť základy, pre dlhodobý, partnerských vzťah medzi našou firmou a klientom. Tvorba www stránok je spojenie, elegancie a marketingového vyjadrenia, pre ekonomický profit. Tvorba www stránok prináša riešenie pre biznis plán, ktoré rozvíja obchod a prosperitu, našich klientov, s cieľom dosahovať ekonomický zisk.

Tvorba webových stránok

Tvorba webových stránok je marketingová príležitosť, pre firmy, ktoré majú záujem, preraziť na trhu. Web je IT riešenie, ktoré prináša podnikateľom, ekonomický profit. Internetový marketing je zdrojom zákazok, ktoré generujú finančný príjem. Cieľom, webovej stránky je propagácia, ktorá aplikuje marketingovú stratégiu, pre získanie, úspešných dopytov. Marketing je motorom biznisu, preto firmy investujú financie do tvorby, marketingovej stratégie. Tvorba webových stránok je vyjadrenie, harmónie medzi estetickou, technickou a marketingovou zložkou, podnikania. Webovú stránku Vám vytvoríme s použitím, moderný IT technológií. Tvorba webových stránok je spojenie grafiky, IT riešenia a online marketingu. Vďaka internetu môžete predávať svoje produkty, celému svetu. Internetový obchod je moderný spôsob, biznisu, ktorý ponúka príležitosť pre Vás biznis, plán. Tvorba webových stránok je kompozícia obchodného myslenia, software riešenia a grafického cítenia. Vytvoríme Vám profitujúcu webovú stránku podľa Vášho želania, prostredníctvom online marketingu. Tvorba webových stránok otvára nové možnosti pre online biznis pre zvýšenie, ekonomického profitu, firiem a rozvíja ekonomické prostredie pre podnikanie, s využitím online marketingu.

Vytvorenie webových stránok

Vytvárame webové stránky, ktoré dosahujú obrat, vo forme, predaja služieb. Vytvorenie webových stránok je pre nás, príležitosť, vytvoriť, profitujúce riešenie, ktoré prináša pre klienta, ekonomický zisk. Pri tvorbe webstránky je potrebné, zosúladiť, estetiku, technickú stránku a online marketing. Harmóniu, designu, technických a ekonomických faktorov sa dosiahne, unikátne riešenie, s ktorým je zákazník, spokojný. Vytvorenie webových stránok je kooperácia našich vedomosti a skúsenosti a biznis, plánu, klienta. Vytvorenie webových stránok je pre každého zákazníka, splnenie, želania, biznis plánu. Úlohou, webstránky je propagovať produkty a zároveň dosahovať ekonomický zisk. Webstránka je IT projekt, ktorý dosahuje ekonomický profit a znižuje náklady, spojené, s prevádzkou, firmy. Internetová stránka je IT a marketingové riešenie, ktoré zákazník má záujem, využiť pre dosiahnutie, finančného príjmu. Podpora, internetového marketingu je nevyhnutná, pre generovanie dopytov, po propagovaných služieb, firmy. Internetová stránka je umelecké dielo, vytvorené, spojením IT technológií, estetiky a online marketingu.

Výroba internetových stránok

Výroba internetových stránok je kreatívna práca, prostredníctvom ktorej vytvárame grafiku, design a funkcionalitu webstránky. Marketing je motorom, biznisu pre úspešné, online podnikanie. Webstránka prezentuje produkty, služby a hodnoty obchodnej spoločnosti. Výroba internetových stránok produkuje web projekty, ktoré propagujú podnikateľskú činnosť, firiem, s cieľom dosahovať ekonomický profit. Vytvárame jedinečné a profesionálne webstránky, ktoré Vašich zákazníkov inšpirujú pre realizovanie, podnikateľského dopytu. Výroba internetových stránok podporuje rozvoj, online marketingu pre ekonomickú prosperitu, globálnej spoločnosti. Tvorba grafiky je kreatívna súhra, esteticky a marketingovej skúsenosti. Tvorca internetovej stránky sa môže vyhrať, pri tvorbe, grafického návrhu, kde využíva grafické cítenie, pre tvorbu úspešného, marketingového riešenia. Reklamná grafika predáva, no spojením, s marketingom, vytvára ideálnu kompozíciu medzi obchodom a propagáciou produktov, či služieb. Prišli ste na dobrý, biznis, nápad, ohľadom biznis, propagácie? Kontaktujte nás a my Vám pomôžeme ho, zrealizovať. Výroba internetových stránok je pre nás inšpirácia pre Vašu úspešnú víziu, ekonomického profitu.

Výroba webových stránok

Výroba webových stránok je kreatívna práca, ktorá pozostáva z návrhu, grafického designu, naprogramovaného IT riešenia a marketingovej implementácia. Každá zložka, kompozície je dôležitá pre profitujúcu IT riešenie, ktoré generuje ekonomický zisk. Výroba webových stránok je pre každú, modernú firmu, dôležitým prvkom, pretože online marketing je motorom, biznisu. Internet je marketingovým médium, ktoré vyhľadáva potencionálnych zákazníkov a sprostredkuje online biznis pre ekonomický progres. Spojením online marketingu a webovej prezentácie dosiahnete obchodný styk s verejnosťou, prostredníctvom online sveta. Výroba webových stránok prináša pre firmu nové vízie pre vylepšenie marketingovej pozície pre lepší zajtrajšok. Firemná kultúra webstránky propaguje firmu, ktorá má záujem osloviť online publikum pre získanie, nových zákazok, či predaj produktov a služieb. Váš profit je závislý od cieleného marketingu pre dosiahnutie zisku.

Výroba webovej stránky

Výroba webovej stránky je proces, ktorý pozostáva z kreatívneho vytvorenia, grafického návrhu, webstránky, technickej realizácie, informačných technológií a implementovania online marketingu. Webstránka prezentuje Vašu firmu a propaguje Vaše produkty a služby. Web prezentácia je potrebná pre moderný, ekonomický profit, pričom info vek ponúka príležitosť nájsť ekonomických partnerov pre dosiahnutie finančného zisk. Výroba webovej stránky je dôležité pre propagáciu Vášho podnikateľského zamerania a biznis, cieľa. Keď zakladáte firmu, určite potrebujete preraziť na trhu a získať nových klientov. Výroba webovej stránky je marketingové riešenie pre ekonomicky a podnikateľský progres. Poskytneme Vám služby na profesionálnej úrovni, preto nás kontaktujte a my Vám splníme Vaše požiadavky pre realizáciu biznis plánu. Propagácia je motorom, biznisu, preto marketingové média sú generátorom zákazok pre dosiahnutie podnikateľského úspechu.

Tvorba grafiky

Tvorba grafiky je kreatívna práca, kde uplatňujeme našu fantáziu a inšpiráciu. Máme záujem aplikovať Vašu podnikovú kultúru, v podobe farieb a designu. Grafický návrh je marketingovým prostriedkom pre tvorbu biznis, príležitosti. Marketing je motorom podnikania a preto detaily tvoria jedinečné riešenie pre Vašu marketingovú propagáciu, produktov a služieb. Tvorba grafiky usmerňuje nás pre nové nápady pre kreatívnu tvorbu loga, posterov alebo billboardov. Našim cieľom je vytvorenie kreatívneho riešenia a dosiahnutie spokojnosti zákazníka.

Tvorba grafiky je vizuálna hra s farbami s cieľom dosiahnuť estetickú harmóniu, umelecké diela. Úlohou, propagačnej grafiky je navrhnúť marketingové riešenie pre oslovenie, širokého publika. Aplikovanie farieb je závisle od propagovaného produktu alebo služby, pričom marketingové riešenie je motorom pre získanie, nových dopytoch po produktoch a službách. Pri tvorbe loga, posterov, či newsletter využívame inšpiráciu a uplatňujeme grafické cítenie pri kreatívnej tvorbe, propagačnej grafiky.

Online marketing

Tvoríme online marketing pre prosperitu našej firmy a ekonomický profit našich klientov. Naše úsilie tvorí marketingovú stratégiu pre úspešný biznis, ktorý nám prináša vietor do plachiet pre kooperatívnu spoluprácu.

Tvorba www stránok, Tvorba webových stránok, Vytvorenie webových stránok, Tvorba internetových stránok, Výroba internetových stránok, Vytvorenie eshopu, Tvorba eshopov, Tvorba grafiky, Tvorba eshopu, Tvorba eshop, Tvorba web stránok

Pre vyhľadávače

Tvorba webstránok Humenné|Tvorba webstránok Bánovce nad Bebravou|Tvorba webstránok Banská Bystrica| Tvorba webstránok Banská Štiavnica|Tvorba webstránok Bardejov|Tvorba webstránok Bratislava| Tvorba webstránok Brezno|Tvorba webstránok Bytča|Tvorba webstránok Čadca| Tvorba webstránok Detva|Tvorba webstránok Dolný Kubín|Tvorba webstránok Galanta| Tvorba webstránok Gelnica|Tvorba webstránok Hlohovec|Tvorba webstránok Košice| Tvorba webstránok Krupina|Tvorba webstránok Kysucké Nove Mesto|Tvorba webstránok Levice| Tvorba webstránok Levoča|Tvorba webstránok Liptovský Mikuláš|Tvorba webstránok Lučenec| Tvorba webstránok Malacky|Tvorba webstránok Martin|Tvorba webstránok Medzilaborce| Tvorba webstránok Michalovce|Tvorba webstránok Myjava|Tvorba webstránok Námestovo| Tvorba webstránok Nitra|Tvorba webstránok Nové Mesto nad Váhom|Tvorba webstránok Nové Zámky| Tvorba webstránok Partizánske|Tvorba webstránok Pezinok|Tvorba webstránok Piešťany| Tvorba webstránok Poltár|Tvorba webstránok Považská Bystrica|Tvorba webstránok Prešov| Tvorba webstránok Prievidza|Tvorba webstránok Púchov|Tvorba webstránok Revúca| Tvorba webstránok Rimavská Sobota|Tvorba webstránok Rožňava|Tvorba webstránok Ružomberok| Tvorba webstránok Sabinov|Tvorba webstránok Šala|Tvorba webstránok Senec| Tvorba webstránok Senica|Tvorba webstránok Skalica|Tvorba webstránok Snina| Tvorba webstránok Sobrance|Tvorba webstránok Spisšká Nová Ves|Tvorba webstránok Stropkov| Tvorba webstránok Svidník|Tvorba webstránok Topolčany|Tvorba webstránok Trebišov"| Tvorba webstránok Trenčín|Tvorba webstránok Trnava|Tvorba webstránok Turčianske Teplice| Tvorba webstránok Tvrdošín|Tvorba webstránok Veľký Krtíš|Tvorba webstránok Vranov nad Topľou| Tvorba webstránok Žarnovica|Tvorba webstránok Zlaté Moravce|Tvorba webstránok Zvolen